Active City

Dla Active City opracowaliśmy materiały drukowane, outdoorowe oraz prasowe. Zbudowaliśmy 3 makiety inwestycji - jedną, pokazującą całe założenie osiedla, dwie w mniejszej skali pokazujące odpowiednio pierwszy i drugi budynek osiedla Active City